Kwaliteit

Security Professionals voldoet aan de eisen, zoals gesteld in NEN-EN-ISO 9001:2015 en het Keurmerk Beveiliging.

 

Het kwaliteitssysteem is opgebouwd conform de P(lan), D(o), C(heck), A(ct) cyclus.

 

Werving en selectie vindt plaats op basis van eigenschappen en drijfveren passend bij opdrachtgever en het object. De voorkeur gaat naar het in-house opleiden. Dit, zodat vanaf de start belangrijke vaardigheden met betrekking tot gastvrijheid en proactief beveiligen worden meegegeven.

Security

Professionals

Security Professionals beschikt over een doorlopende eigen leerlijn, gevoed door de praktijk. Zo ontwikkelden we, uit onvrede over het niveau van cameratoezicht in Nederland, de erkende opleiding tot KIWA-erkend CCTV Cameratoezichthouder. Ook herhalingstrainingen op het gebied van gastheerschap, Proactieve Veiligheid en Predictive Profiling maken een vanzelfsprekend onderdeel uit van de doorlopende leerlijn. Uiteraard maken ook verplichte basistrainingen (o.a. BHV) en klant-specifieke trainingen hier onderdeel van uit.

Onze onderneming beschikt o.a. over erkenning door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, SBB (voorheen: ECABO) en is bevoegd, om beroepspraktijkvorming voor het middelbaar beroepsonderwijs te verzorgen.”

 

Met eigen- én onafhankelijke audits/onderzoeken laten wij vaststellen dat de door en namens ons geleverde diensten volgens afspraak en naar tevredenheid verlopen. Zo zorgen we aantoonbaar voor: uitvoering volgens procedures en beleid, een optimale veiligheidsbeleving, hoge gastvrijheid en klanttevredenheid.

 

“De juiste veiligheidsbalans vinden, maakt dat wij tot de snelst groeiende beveiligingsbedrijven van Nederland behoren”

Bel Ons