Welkom op onze website

logo security professionals

Veiligheid is een kostbaar goed,
maar de praktijk leert dat steeds
meer mensen zich onveiliger
gaan voelen in een voortdurend
harder wordende maatschappij.

Security Professionals geeft u die veiligheid graag terug. Essentieel is dat u kunt rekenen op een sterke en daadkrachtige organisatie die aan de strengste kwaliteitsnormen voldoet.

Security Professionals is erkend door het Ministerie van Justitie onder ND nummer 1677. Daarnaast beschikt Security Professionals over een erkenning door de Stichting ECABO en is zij bevoegd om beroepspraktijkvorming voor het middelbaar beroepsonderwijs te verzorgen.

Onze ondernemersvisie is gegrond op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om die visie te benadrukken zijn wij officieel aangesloten bij MVO Nederland, een kennis- en netwerkorganisatie die ondernemers inspireert en stimuleert om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Als partner van MVO Nederland draagt Security Professionals, zowel binnen het bedrijf als extern, actief bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.