MVO Nederland

mvo

Security Professionals is officieel aangesloten bij MVO Nederland.
Als partner van MVO Nederland draagt Security Professionals, zowel binnen het bedrijf als extern, actief bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Met de ondertekening van het manifest van MVO Nederland onderschrijft Security Professionals B.V. o.a. de volgende uitgangspunten:

– Bij alle bedrijfsbeslissingen wordt gestreefd naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit;
– Wij streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk;
– Wij bevorderen de vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van onze medewerkers;
– Wij letten bij inkopen van producten en diensten sterk op sociale- en milieu-aspecten;
– Wij formuleren periodiek nieuwe MVO-doelen, geven over de vorderingen eerlijke en heldere informatie en zijn bereid hierover met belanghebbenden in overleg te treden.

MVO Nederland is een kennis- en netwerkorganisatie die ondernemers inspireert en stimuleert om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De organisatie heeft als streven dat alle ondernemers in ons land MVO als dé standaard gaan beschouwen voor ondernemen in de 21ste eeuw. Meer informatie vindt u op www.mvonederland.nl.