Klimaatcompensatie

treesfortravelSecurity Professionals B.V. streeft naar een duurzame samenleving en hierbij past het terugdringen van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer. Security Professionals B.V. compenseert alle CO2 uitstoot van alle autokilometers die tijdens dienstuitvoering worden afgelegd, door deelname aan Trees for Travel Stichting. Hiertoe heeft Security Professionals B.V. een overeenkomst afgesloten met Trees for Travel Stichting, waarin zij tegen betaling VER rechten koopt.

De compensatie voor Security Professionals B.V. zal worden verricht in een bosherstelproject in Maleisië, waarbij regenwoud dat in het verleden is aangetast door boskap hersteld wordt. De gelden die het project hiervoor ontvangt, worden besteed aan aanplant en beheer/bescherming van het regenwoud.