Keurmerk Beveiliging

Met het Logo Keurmerk Beveiliging webKeurmerk Beveiliging is het in één oogopslag duidelijk welk beveiligingsbedrijf zijn dienstverlening meer dan serieus neemt. Of het een goed georganiseerd en bonafide bedrijf is dat de hoogste graad van integriteit nastreeft. 

Security Professionals heeft het Keurmerk Beveiliging ontvangen. Het Keurmerk Beveiliging wordt alléén aan die organisaties toegekend, die met hun dienstverlening beantwoorden aan hoge, uniforme eisen met betrekking tot kwaliteit, professionaliteit en integriteit. Dit keurmerk biedt opdrachtgevers zekerheid over de kwaliteit van beveiligingsorganisaties. Dankzij het keurmerk is het kwaliteitsniveau van de branche duidelijk zichtbaar.

Organisaties komen pas in aanmerking voor het keurmerk Beveiliging, nadat door een onafhankelijke en deskundige certificerende instelling is vastgesteld of er aan alle eisen en voorwaarden is voldaan.

Het keurmerk is een initiatief van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Het keurmerk is een instrument om de branche verder te professionaliseren en het kwaliteitsniveau branchebreed te bevorderen en verhogen.