Wie zijn wij

Veiligheid is een kostbaar goed,
maar de praktijk leert dat steeds
meer mensen zich onveiliger
gaan voelen in een voortdurend
harder wordende maatschappij.

Security Professionals geeft u die veiligheid graag terug. Essentieel is dat u kunt rekenen op een sterke en daadkrachtige organisatie die aan de strengste kwaliteitsnormen voldoet.

Security Professionals is erkend door het Ministerie van Justitie onder ND nummer 1677. Daarnaast beschikt Security Professionals over een erkenning door de Stichting ECABO en is zij bevoegd om beroepspraktijkvorming voor het middelbaar beroepsonderwijs te verzorgen.

Onze competenties:

  • Flexibel met invullen van diensten
  • Korte lijnen
  • Professioneel handelen
  • Representatief in woord, daad en voorkomen
  • Proactief meedenken met de klant
  • Oplossingsgericht handelen
  • Stiptheid en accuratesse
  • Integer

Kwaliteitsbewaking

Dagelijkse evaluatie van acties binnen alle aspecten van de werkzaamheden. De betreffende informatie wordt gebruikt om indien nodig bijvoorbeeld protocollen en procedures aan te passen en/of te verbeteren. Daarnaast om de beleving van de medewerker in zijn/haar functie te meten en om te zetten naar een toekomstvisie voor deze medewerker. Nog steeds geldt; de juiste persoon moet op de juiste plaats.